‘Je moet de markt uitdagen en durven uitproberen’

12 februari 2020 | Whatsup Cycling Team

Marja Ruigrok is als wethouder van Haarlemmermeer één van de drie bestuursleden van Vervoerregio Amsterdam. Die bestaat uit vijftien gemeenten en houdt zich bezig met de mobiliteit in en rond Amsterdam en Schiphol. “De bereikbaarheid goed houden, is onze grootste opgave.”

Een belangrijke focus van de Vervoerregio ligt daarom op openbaar vervoer. Rond Schiphol rijdt de grootste vloot elektrische bussen van heel Europa op vrije busbanen. “Daar zijn we heel trots op, elke paar minuten komt er een bus voorbij. Dus je hoeft niet meer op je app te kijken. Je kunt natuurlijk ook steeds grotere afstanden afleggen met de fiets. In overleg met het bedrijfsleven rond Schiphol proberen we ook het fietsen te stimuleren met snelfietspaden. Nu gaat 4 procent van alle mensen op de fiets naar hun werk. Ons doel is om dat in 2021 naar 10 procent te krijgen.

Technologie

“De gemeente Haarlemmermeer doet pilots met slim-parkeren. Daarbij zorgen warmte-sensoren in de grond ervoor dat je snel naar een vrije plek kunt navigeren. Je toetst in je navigatiesysteem je eindbestemming in en ziet direct in welke straten zich vrije parkeerplekken zijn. Daarnaast zetten we technologie ook in bij het combineren van ov met deelfietsen. Allemaal via een app te regelen. In de komende jaren komen er ook nog 20.000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s bij.

Foutjes maken

“Je moet durven pilots te doen. In het kader van ‘bewegen doe je niet alleen’ moet je ook je markt uitdagen: hoe kunnen we slimmer met elkaar dat fijnmazig vervoer van deur tot deur regelen? Je moet durven uitproberen. Wij hadden bijvoorbeeld een pilot voor een solar-weg voor zwaar verkeer in Haarlemmermeer samen met TNO Delft en de provincie. Die weg kon het zware verkeer niet aan en ging kapot. Daarvoor is het een pilot. Je moet ervan leren.

Grootste opgave

De komende jaren zullen er 250.000 woningen bijkomen in de metropoolregio Amsterdam. In onze gemeente Haarlemmermeer zijn dat er 20.000. Er komen natuurlijk ook bedrijven bij en mensen gaan bewegen. Dan moet er wel iets te bewegen zijn. Die bereikbaarheid goed houden is onze grootste opgave.